Ukrainian speaking club

Join the first Ukrainian speaking club! Online! Simple talk and discussions!

Folk tales and fables

Folk tales and fables Intermediate Level 30 min

27. The Lion and the Mouse. Part One

Vocabulary
полювання - hunting
притиснути - press
знадобитися - be necessary, be needed
благати - beg
нора - burrow, hole
перегризти - gnaw, bite (through)
старатися - try, do one's best
віддячити - repay, return smb's kindness

Лев та миша

Пішов одного разу лев на полювання і зустрів мишку. Хотів її з’їсти, вже й лапою притиснув.
А мишка й каже йому:
- Не їж мене, я ще тобі колись знадоблюся!
Засміявся лев:
-Ти мені знадобишся? Якась нещасна мишка мені, цареві над звірами, знадобиться?!
- А хто може те знати, - каже миша, - тільки благаю тебе – не їж мене!
І лев відпустив мишку. Подякувала вона й побігла швиденько до своєї нірки.
Коли це, за якимсь часом, попався лев у тенета. Нічого не може зробити!
Приходить раптом мишка. Перегризла тенета. Дуже сильно старалася!
Звільнила лева.
Тоді мишка й каже:
- А що, бачиш, і я, маленька мишка, а тобі знадобилася!
- Бачу, - відповідає лев. – Віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі.


1. Unscramble the sentences.

Пішовразлевнаполюванняізустрівмишку.Хотівїїз’їсти,вжей лапоюпритиснув.

Пішов раз лев на полювання і зустрів мишку.Хотів її з’їсти,вже й лапою притиснув.

2. Answer the questions.

1. Одного разу лев пішов:
а) на полювання; б) на прогулянку; в) до друга в гості.
2. Кого зустрів лев на полюванні?
а) левицю; б) мишку; в) вовка.
3. Що пообіцяла миша левові, якщо він її відпустить?
а) знадобитися; б) ніколи не забути його доброти; в) більше не попадатися.
4. Куди побігла миша після того, як її відпустив лев?
а) до мами; б) до подруг; в) у нірку.
5. Яка біда трапилась з левом?
а) впав у яму; б) попався у тенета; в) вдавився мишею.
6. Як врятувала миша лева?
а) позвала його друзів; б) зробила дірку в тенетах; в) принесла води.

1. а;
2. б;
3. а;
4. в;
5. б;
6. б.

3. Find opposite words. For example: маленька - велика

1. Засміятися (laugh, begin to laugh)
2. Заплутатися (get into tangle)
3. Піти (go)
4. Нещасна (unhappy, unfortunate)
5. Швиденько (slowly)
6. Відпустити (let go; release, set free)
7. Казати (say)

1. Заплакати
2. Розплутатися
3. Прийти
4. Щаслива
5. Повільно
6. Впіймати
7. Мовчати

4. Make sentences using words from Exercise 3

1. Засміятися (laugh, begin to laugh)
2. Заплутатися (get into tangle)
3. Піти (go)
4. Нещасна (unhappy, unfortunate)
5. Швиденько (slowly)
6. Відпустити (let go; release, set free)
7. Казати (say)

Suggestions: 1. Чому лев засміявся?
2. Що зробила мишка, коли лев заплутався?
3. Куди пішла мишка, коли лев її відпустив?
4. Чому лев сказав, що мишка нещасна?
5. Чи швиденько мишка перегризла тенета?
6. Чому лев відпустив мишу?
7. Що сказала миша, коли лев відпустив її?

5. Watch the video. How is the story you have just heard different to the one you read?
29 Jul, 2019