Ukrainian speaking club

Join the first Ukrainian speaking club! Online! Simple talk and discussions!

Folk tales and fables

Folk tales and fables Intermediate Level 35 min

30. In the yard

In the yard.jpg (564×689)
1. What is...?
Що таке...?

Подвір’я
Свійські тварини
Сторожити
В’язати
Весело

2. Answer the questions.

1. Де жили свійські тварини і птахи?
2. Як вони жили?
3. Що робила киця?
4. Що робив песик?
5. Хто давав молоко?
6. Що робила бабуся із вовни?
7. Хто зранку зустрічав сонце?
8. Хто ніс яйця?

1. Свійські тварини і птахи жили нa подвір'ї.
2. Вони жили дружно.
3. Киця ловила миші.
4. Песик сторожив дім.
5. Корова i козa давали молоко.
6. Бабуся робила із вовни капелюхи, рукавиці, шкарпетки.
7. Собака зранку зустрічав сонце?
8. Курка несла яйця.

3. Put the words into the correct order.

1. сонце зранку зустрічав півень.
2. молоко корова давали вівця і.

1. сонце (4) зранку(1) зустрічав (3) півень (2).
2. молоко (5) корова (1) давали (4) вівця (3) і (2).

4. Complete the words.

У бaб_сі на п_двір’ї жил_ сві_ські т_арини і п_ахи. Во_и жили д_ужно. Кож_н займа_ся сво_м діло_.

У бaбyсі на подвір’ї жили свійські тварини і птахи. Вони жили дружно. Кожен займався своїм ділом.

5. Make up sentences using the following words.

дружно
ловити
сторожити
давати
довгий
зустрічати
нести

Suggestions Ми дружно ловили кульку.
Діти ловили жаб у ставку.
Собака сторожить дім.
Бабуся дала нам цукерки.
Бабуся зробила довгий шарф.
Собака зранку зустрічає сонце.
Брат несе мені торт.

6. Retell the text. 

Бабуся жила на подвір’ї. Там ще жили курка, корова, вівця, коза, собака і котик. Собака сторожила дім. Котик ловив миші. Коза давала молоко. Корова теж давала молоко. Курка несла яйця. 

17 Sep, 2019