Ukrainian speaking club

Be welcome to join out meetup.com group.

Here you will find group classes of the Ukrainian language. Every day we have a class of Ukrainian grammar, poetry, travel phrases, reading and speaking class. Every Sunday we have a very special class with an invited person who shares Ukrainian traditions and folk art with us. We sing songs together, read books, and have warm conversations.

Ukrainian cases

Ukrainian cases Beginner Level 45 min

The Locative case

1. Watch the video about the Locative case in Ukrainian.

The locative case signifies a position in place or time. Hence there are the locative of place and the locative of time. It is only cases that are always used with a preposition.

Locative of place is used with the prepositions:

1) у(в) -in, inside - to signify location inside a space.
кімната a room - у кімнаті in a room,
готель a hotel - у готелі in a hotel,
парк a park - у парку in a park,

2) на-on, upon - to signify location on a surface or top of some object.
стіл a table - на столі on a table,
полиця a shelf - на полиці on a shelf,
підлога a floor - на підлозі on a floor,

3) по-along, through - means a space through or within which a movement occurs.
місто a city - по місту around the city,
площа a square - по площі through a square,
вулиця a street - по вулиці along a street,

Locative of time is used with the prepositions:

1) у(в) + name of month or year.
березень March - у березні in March,
цей рік this year - у цьому році this year,

2) о (об)+ ordinal numeral in Locative +годині, to indicate the hour of an event.
друга година the second hour - о другій годині at two o'clock,
одинадцята година the eleventh hour - об одинадцятій годиніat eleven o'clock,

The Locative case ending:

Nominative case Locative case
feminine вод-а,
картоп-ля,
каш-а
у вод-і,
на картопл-і,
в каш-і
masculine стіл (as an object),
Остап (as a living being),
на стол-і,
на Остап-ові
neuter міст-о,
місц-е,
житт-я
у міст-і,
на місц-і,
у житт-і
plural вареник-и,
дин- і
на вареник-ах,
на дин- ях

2. Put the words in brackets into the Locative case.

1. Де ви? Ми на (площа) Митній.
2. Де ти? Я у (центр) міста.
3. Де вона? Вона в (крамниця).
4. Де він? Він у (театр).
5. Де Тарас? Тарас на (робота).

3. Put the words in brackets into the Locative case. Use the preposition "на" before a word.
Example: Газета лежить (стіл). Газета лежить на столі.

1. Квіти стоять (вікно).
2. Студент сидить (підлога).
3. Турист спить (ліжко).
4. Книжка лежить (стілець).
5. Лампа стоїть (стіл).
6. Викладач пише (дошка).

4.Fill in the blanks with the appropriate prepositions.
Example: Я живу ... у Києві. Я живу в Києві.

1. Джон живе ... Канаді.
2. Галина працює ... школі.
3. Туристи обідають ... ресторані.
4. Сестра живе ... Одесі.
5. Дядько живе ... селі.
6. Джейн працює ... інституті.
7. Друзі вчаться ... університеті.
8. Вчора ми були ... музеї.
9. Газети лежать ... шафі.

5.Answer the questions. Words in brackets put into the Locative case.

1. Де стоїть стіл? (клас)
2. Де лежить ця книжка? (портфель)
3. Де живе його бабуся? (село)
4. Де навчається ваш брат? (університет)
5. Де стоїть цей стакан? (стіл)
6. Де стоять ці квіти? (вікно)
7. Де грають діти? (кімната)

8. Де живе твоя сім'я? (Одеса)
9. Де друзі обідають? (буфет)
10. Де ви купуєте продукти? (магазин)
11. Де працює сестра? (банк)
12. Де пише викладач? (дошка)
13. Де ви зараз живете? (Харків)
14. Де ви жили раніше? (Африка).


1. Стіл стоїть у класі.
2. Ця книжка лежить у портфелі.
3. Його бабуся живе у селі.
4. Наш брат навчається в університеті.
5. Цей стакан стоїть на столі.
6. Ці квіти стоять на вікні.
7. Діти грають у кімнаті.

8. Моя сім'я живе в Одесі.
9. Друзі обідають в буфеті.
10. ми купуємо продукти в магазині.
11. Сестра працює в банку.
12. Викладач пише на дошці.
13. Ми зараз живемо в Харкові.
14. Раніше ми жили в Африці.

6.Complete sentences.
Example: Це стіл. Лампа стоїть … .Це стіл. Лампа стоїть на столі.

1. Це стіл. Книжки лежать … .
2. Це кімната. Батько сидить … .
3. Ось лікарня. Моя мати працює … .
4. Ось їдальня. Ми обідаємо … .
5. Ось ваза. Квіти … .
6. Ось університет. Я навчаюсь … .
7. Це клас. Студенти сидять … .
8. Це гуртожиток № 5. Я живу ... .
9. Це банк. Батько працює ...
10. Китай – моя батьківщина. Мої батьки живуть ... .

17 Dec, 2019