Ukrainian speaking club

Join the first Ukrainian speaking club! Online! Simple talk and discussions!

Ukrainian Grammar

Ukrainian Grammar Beginner Level 30 min

12. Basic adjectives

1. Watch the video and pay attention to the adjectives endings.

2. Write down the adjectives in proper gender form instead of the dots.

1. Новий -а, -е, -і: … урок, … полиця, … завдання, … вулиці.
2. Старий -а, -е, -і: … словник, … ручка, … пальто, … друзі.
3. Теплий -а, -е, -і: … гуртожиток, … кімната, … пальто, … речі.
4. Холодний -а, -е, -і: … ранок, … молоко, … погода, … ночі.
5. Світлий -а, -е, -і: … клас, … будинки, … сорочка, … волосся.
6. Великий -а, -е, -і: … вікно, … країна, … конверт, … міста.
7. Маленький -а, -е, -і: …чашки, …вправа, …речення, … хлопчик.
8. Хороший -а, -е, -і: … дівчина, … друг, … діти, … радіо.
9. П'ятий -а, -е: … вправа, … поверх, … число.
10. Другий -а, -е: … завдання, … гуртожиток, … сторінка.

1. новий, нова, нове, нові
2. старий, стара, старе, старі
3. теплий, тепла, тепле, теплі
4. холодний, холодна, холодне, холодні
5. світлий, світлі, світла, світле
6. велике, велика, великий, великі
7. маленькі, маленька, маленьке, маленькі
8. хороша, хороший, хороші, хороше
9. п'ята, п'ятий, п'яте
10. друге, другий, друга.

3. Read the sentences. Find all adjectives.


Який це клас? – Це великий клас. Яка це кімната? – Це тепла кімната.
Яке це пальто? – Це нове пальто. Які це аудиторії? – Це світлі аудиторії.
Ваш клас великий? – Ні, наш клас маленький. Ваша кімната світла? – Так, моя кімната світла.
Ваше пальто тепле? – Так, моє пальто тепле.
Ваші книжки нові? – Так, наші книжки нові.
Сьогодні теплий день? – Ні, сьогодні холодний день.
Це хороша музика? – Так, це хороша музика.
Це нове завдання? – Ні, це старе завдання. Це старі дерева? – Ні, це молоді дерева.

4. Write down the sentences. Fill in proper following adjectives instead of the dots "український, великий, новий, чорний, іноземний, складний, зручний."

1. Це ... академія. 2. Тут ... аудиторії. 3. А це ... аудиторія. 4. Тут стоять ... столи. 5. Тут сидять ... студенти. 6. Тут лежать ... ручки і олівці. 7. Вони пишуть ... вправи.


1. Це українська академія. 2. Тут великі аудиторії. 3. А це нова аудиторія. 4. Тут стоять зручні столи. 5. Тут сидять іноземні студенти. 6. Тут лежать чорні ручки і олівці. 7. Вони пишуть складні вправи.

5. Write down the antonyms to the following adjectives in masculine gender

1. холодний -
2. Темний -
3. короткий -
4. поганий -
5. старий -
6. низький -
7. веселий -
8. старий -
9. малий -
10. хороший -

6. Complete the adjective endings:

велик.... словник
мал... кабінет
велик.... книга
мал... кімната
велик.... вікно
мал... дзеркало
велик.... міста
мал... діти
син... олівець
нов... комп’ютер
син... ручка
нов... студентка
син... море
нов... оголошення
син... зошити
нов... книжки
складн... текст
іноземн... журнал
складн... тема
складн... речення
іноземн... місто
складн... слова
іноземн... товариші


великий словник
малий кабінет
велика книга
мала кімната
велике вікно
мале дзеркало
великі міста
малі діти
синій олівець
новий комп’ютер
синя ручка
нова студентка
синє море
нове оголошення
сині зошити
нові книжки
складний текст
іноземний журнал
складна тема
складне речення
іноземне місто
складні слова
іноземні товариші

04 Sep, 2019